Téma konference

VYSOKOŠKOLSKÝ UČITEL – VZDĚLÁVÁNÍ, PRAKTIKY, POZICE

Konference České pedagogické společnosti se od své existence prozatím ještě nikdy nevěnovala v uceleném tématu profesi vysokoškolského učitele. Členskou základnu však tvoří právě akademičtí pracovníci z univerzit z celé ČR s přesahem na Slovensko.

Konference se zaměří na profesi a praxi vysokoškolského učitele z mnoha úhlů pohledu.

Budou vítány příspěvky o předprofesní a profesní přípravě vysokoškolského učitele, otázky jeho akademických kompetencí, druhů, náplně a intenzity jeho činností (vyučovací, konzultační, školící, organizační, administrativní, řídící atd.). Dále pak budou přijímány příspěvky o přesahu činnosti vysokoškolského učitele do externího prostředí (fakultní školy, zařízení pro volný čas dětí a mládeže a další zařízení, která podporují profesní profilaci studentů). Předmětem konference budou také otázky kultury akademického prostředí a klimatu na vysokoškolském pracovišti. Vítané budou i příspěvky, které budou mapovat různé aspekty kariéry vysokoškolských učitelů (profesní, sociální,…) včetně možností podpory jejího rozvoje.

Organizátoři přivítají příspěvky týkající se jak reality profesního života akademiků působících na českých vysokých školách, tak i studie se zaměřením na komparaci se situací v zahraničí.

Konference bude podporovat jak výzkumné, tak reflektivní a praxeologické příspěvky. Z vybraných příspěvků vznikne recenzovaná elektronická publikace s ambicí umístění v databázi Web of Science.