Sekce

Účastníci konference se mohou přihlásit k vystoupení v několika sekcích:

  • Profesní příprava vysokoškolského učitele
  • Pracovní činnosti vysokoškolského učitele
  • Profesní kariéra vysokoškolského učitele
  • Spolupráce vysokoškolského učitele s fakultními a volnočasovými pracovišti
  • Doktorandi a postdoktorandi na univerzitách
  • Sociální vztahy, klima a kultura v akademickém prostředí
  • Posterová sekce

 

Příspěvky budou zařazeny do jednotlivých sekcí na základě posouzení vědeckým výborem konference.

Autoři mohou přihlašovat také příspěvky, které přesahují výše uvedené tematické sekce, jejich možné zařazení do speciální sekce bude následně projednáno vědeckým výborem konference.