Program

VYSOKOŠKOLSKÝ UČITEL – VZDĚLÁVÁNÍ, PRAKTIKY, POZICE
PROGRAM KONFERENCE

ČTVRTEK 11. 4.

8.30 – 10. 00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
Atrium U18

PLENÁRNÍ VYSTOUPENÍ
U18/128 (přízemí)
10.00 – 10.15
ÚVODNÍ SLOVO
děkan Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně

10.15 – 12.00
PLENÁRNÍ VYSTOUPENÍ
prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc., doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, Ph.D.
Význam vysokoškolské pedagogiky v přípravě akademického pracovníka

doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D.
O České pedagogické společnosti a odborné práci vysokoškolských učitelů

prof. PhDr. Peter Gavora, CSc.
Koncepce školitelství doktorandů z pohledu školitele

12.00 – 12.15
Diskuze

JEDNÁNÍ V SEKCÍCH
SEKCE 1: PRACOVNÍ ČINNOSTI VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITELE
U18/128 (přízemí)
Vedoucí sekce: Ing. Stanislav Michek, Ph.D., Mgr. Hana Navrátilová
13:00 – 13:30
PaedDr. Zuzana Geršicová, PhD.
Stratégie a metódy vyučovania v predmete modelovanie výchovných situácií ako súčasť budovania osobnostných a sociálnych kompetencií učiteľov
13:30 – 14:00
PaedDr. Silvia Barnová, PhD., PhDr. PaedDr. Slávka Krásna, PhD.
(e-)Koučing, (e-)mentoring a (e-)tútoring v pracovných činnostiach vysokoškolského učiteľa
14:00 – 14:30
Ing. Stanislav Michek, Ph.D.
Rozdíly v konstrukci dotazníků používaných k hodnocení pedagogické činnosti vysokoškolského učitele studenty

14:30 – 15:00
Coffee Break

15:00 – 15:30
doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc., PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.
Kompetence vysokoškolského učitele při aktivizaci forem vysokoškolské výuky
15:30 – 16:00
Mgr. Martina Blažková, Mgr. Lukáš Laibrt, PhDr. Iva Žlábková, Ph.D., PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D., PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.
Využití metod zážitkové pedagogiky vysokoškolskými pedagogy na PF JU
16:00 – 16:30
doc. PaedDr. Miriam Prokešová, PhD., Mgr. Bc. et Bc. Martina Matějíček Rozsypalová
Vysokoškolský učitel – sebereflexe paidagoga

SEKCE 2: PROFESNÍ PŘÍPRAVA VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITELE
U18/328 (BLOK B – 3. patro)
Vedoucí sekce: doc. PhDr. Anna Tomková, Ph.D., prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc.
13:30 – 14:00
Mgr. Petr Soják, Ph.D.
Kabinet Osobnostního Sociálního Rozvoje VŠ pedagogů a akademiků
14:00 – 14:30
Mgr. Ingrid Čejková, Jeffrey Vanderziel, B.A., Mgr. Petr Sucháček
Vysokoškolský učitel bez učitelského vzdělání: Nástin problematiky a možností řešení
14:30 – 15:00
Coffee Break

15:00 – 15:30
PhDr. Helena Hejlová, PhD.
Spolupráce vysokoškolského učitele s učitelem 1. stupně ZŠ při rozvíjení studentského profesního vidění
15:30 – 16:00
doc. PhDr. Anna Tomková, Ph.D.
Spolupráce a vzdělávání vzdělavatelů učitelů
16:00 – 16:30
Prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD., doc. PhDr. Anna Zelenková, PhD.
Rozvoj kompetencií vysokoškolského učiteľa prostredníctvom akčného výskumu (Prípad interkultúrnej a plurilingválnej kompetencie)

SEKCE 3: SOCIÁLNÍ VZTAHY, KLIMA A KULTURA V AKADEMICKÉM PROSTŘEDÍ
U18/329 (BLOK B – 3. patro)
Vedoucí sekce: doc. MgA. Stanislav Suda, Ph. D., doc. PaedDr. Jana Majerčíková, PhD.
13:30 – 14:00
Mgr. Štefan Petrík, PhD.
Osobnosť učiteľa z pohľadu budovania a uplatňovania autority v edukačnej praxi
14:00 – 14:30
Mgr. & Mgr., Bc. Pavel Dostál, DiS.
Etický kodex a pedagogika

14:30 – 15:00
Coffee Break

15:00 – 15:30
Mgr. Marek Wiesenganger, PhD.
Filozofia v príprave vysokoškolského učiteľa pedagogiky
15:30 – 16:00
Mgr. Josef Nota, Ph.D.
Nečekaná pedagogická situace jako možnost k sebereflexi
16:00 – 16:30
doc. MgA. Stanislav Suda, Ph. D.
Škola – odkud a kam

SEKCE 4: PREZENTACE ZAČÍNAJÍCÍCH VÝZKUMNÍKŮ Z ŘAD STUDENTŮ FHS
U18/ 316 (BLOK B – 3. patro)
Vedoucí sekce: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D., Mgr. Libuše Jelénková, Ph.D.
15.00 – 16:30
Bc. Petra Lacinová
Komparace kurikulárních dokumentů se zaměřením na hudební edukaci v České a Slovenské republice
Bc.Aneta Řezníčková
Komparace kurikulárních dokumentů České republiky a Anglie
Bc. Monika Ciroková
Dítě na rodinné fotografii
Bc. Dana Válková
Proč chodím do mateřské školy? Názory dětí na funkci předškolního zařízení
Bc. Beata Horníčková
Narativní metody ve vyučovacích prostředcích angličtiny pro preprimární vzdělávání

POSTEROVÁ SEKCE
U18/ 3. patro (blok B)
Vedoucí sekce: Mgr. Libuše Jelénková, Ph.D.
16:30 – 17:30
Mgr. Petra Trávníčková – Poselství „seniorů – akademiků“ pohledem kvalitativního výzkumu
Mgr. Gabriela Vojtěšková – Kvalita studentů – vysokoškoláků
Mgr. Iva Košek Bartošová, Ph.D.- Analýza scénářů prvního dne školní docházky z pohledu studenta učitelství
PhDr. Jaroslava Ševčíková – Vybrané aspekty formování profesního přesvědčení vysokoškolského učitele a současně studenta doktorského studijního programu (případová studie)
PhDr. Jakub Pivarč, Ph.D. – Vnímání a hodnocení změn pedagogických procesů učiteli základních škol po „inkluzivní“ novele školského zákona
PhDr. Yveta Pohnětalová, Ph.D. – Implementace alternativních a inovativních způsobů vzdělávání do profesní přípravy studentů oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy

SCHŮZE ČLENSKÉ ZÁKLADNY ČPdS
U18/109
17:30 – 18:30

SPOLEČENSKÝ VEČER
U18/ blok B, 2. patro (STUDENTSKÝ KLUB)
19:00 – 22:00

PÁTEK 12. 4.

SEKCE 1: PRACOVNÍ ČINNOSTI VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITELE
U18/327 (BLOK B – 3. patro)
Vedoucí sekce: Mgr. et Mgr. Viktor Pacholík, Ph.D., PhDr. Barbora Petrů Puhrová
09:30 – 10:00
Mgr. Michal Brodniansky, PhD., Mgr. Pavel Martinka, PhD.
E-learning v procese prípravy budúcich učiteľov hudobného umenia
10:00 – 10:30
Ing. Tomáš Barot, Ph.D.
Statistical Techniques Bound with Feedback Control in Pedagogical Cybernetics

10:30 – 11:00
Coffee Break

11:00 – 11:30
PhDr. Jiřina Novotná
Expertní činnost vysokoškolského učitele v odborném panelu
11:30 – 12:00
Mgr. Lukáš Laibrt
Rozvoj komunikačních dovedností studentů učitelů ZŠ

SEKCE 2: SPOLUPRÁCE VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITELE S FAKULTNÍMI A VOLNOČASOVÝMI PRACOVIŠTI
U18/329 (BLOK B – 3. patro)
Vedoucí sekce: Mgr. Richard Macků, DiS., Ph.D., PhDr. Roman Božik, Ph.D.
09:00 – 09:30
Mgr. Richard Macků, DiS., Ph.D.
Pobytové akce se studenty: ochota a připravenost k participaci akademických pracovníků
09:30 – 10:00
doc. Michal Kaplánek, Th. D.
Pomoc vysokoškolských učitelů při vytváření metodiky salesiánských středisek
10:00 – 10:30
PhDr. Iva Žlábková, Ph.D., Mgr. Lukáš Rokos, Ph.D., Mgr. Martina Faltová
Spolupráce vysokoškolského učitele, učitele z praxe a budoucích učitelů v rámci projektu Společenství praxe

10:30 – 11:00
Coffee Break

11:00 – 11:30
PhDr. Marek Václavík, Ph.D.
Sdílení zkušeností s inovacemi praxí studentů oboru pedagogika a spolupráce s praxí
11:30 – 12:00
prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.
Zimní průniky: akademické a volnočasové aktivity vysokoškolského učitele při pobytu v přírodě
12:00 – 12:30
Mgr. Kateřina Cásková
Vliv kultury školy na sdílení pedagogických znalostí mezi studentkou učitelství a její cvičnou učitelkou

SEKCE 3: PREZENTACE ZAČÍNAJÍCÍCH VÝZKUMNÍKŮ Z ŘAD STUDENTŮ FHS
U18/ 316 (BLOK B – 3. patro)
Vedoucí sekce: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D., Mgr. Jana Vašíková, Ph.D.
09:00 – 10:30
Bc. Beáta Deutscherová, MBA
Profesní trajektorie učitelů mateřských a základních škol
Bc. Klára Urbaniecová
Subjektivní sociální status učitelů mateřských škol
Bc. Veronika Cibulcová
Analýza práce učitele mateřské školy z pohledu budoucích učitelů
Bc. Markéta Zahnašová
Zpětná vazba učitelky v interakci s dítětem v mateřské škole

POSTER
U18/ 3. patro (blok B)
Vedoucí sekce: Mgr. Libuše Jelénková, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Renata Švaňhalová, Mgr. et Mgr. Kateřina Vaňková – Analýza videostudie a její využití ve výuce studentů na vysoké škole

13:00 – 13:30
U18/128 (PŘÍZEMÍ)
ZÁVĚRY KONFERENCE