Pokyny pro přihlašování

Přihlášky k aktivní účasti na konferenci s příspěvkem budou přijímány v období od 1. 12. 2018 do 28. 2. 2019.

Přihlášky k pasivní účasti na konferenci bez příspěvku budou přijímány v období od 1. 12. 2018 do 15. 3. 2019.

Přihlašování na konferenci prostřednictvím webových stránek: www.cpds2019.utb.cz (od 1. 12. 2018)

Možnosti účasti

  1. Aktivní účast na konferenci

Aktivní účast předpokládá přihlášení příspěvku do tematicky zaměřených sekcí nebo prezentaci posteru.

Virtální účast na konferenci

Virutální účast zahrnuje přihlášení příspěvku podle tematicky zaměřených sekcí, účastník zašle svůj abstrakt do 28. 2. a elektronickou prezentaci (formát PowerPoint, Prezi aj.) do 5. 4. 2019 organizátorům konference. Příspěvky budou posuzovány stejnou cestou jako příspěvky v rámci aktivní účasti.

  1. Pasivní účast na konferenci

Pasivní účast předpokládá přihlášení bez příspěvku, účastník se může zúčastnit odborné diskuze v sekcích nebo prezentace posterů.

Pokud se na jednom příspěvku podílí více autorů, potom každý spoluautor, který se plánuje osobně zúčastnit konference, se přihlásí prostřednictvím přihlašovacího formuláře k aktivní účasti na konferenci.

Každý účastník konference se může přihlásit maximálně s jedním příspěvkem.

Požadavky pro aktivní účast

Autoři mohou zvolit z několika typů příspěvků:

  • teoretický,
  • výzkumný,
  • reflektující praxi,
  • přinášejí příklady dobré praxe učitele vysoké školy.

Pokyny pro autory

Prosíme autory o zaslání rozšířeného abstraktu v rozsahu do 300 slov termínu do 28. 2. 2019.

Vědecký výbor konference následně rozhodne o zařazení příspěvku na konferenci a přiřazení do konkrétní sekce konference. Každý abstrakt bude zhodnocen prostřednictvím anonymního recenzního řízení. Po jeho obdržení se autor může rozhodnout o publikování plného textu – studie v rozsahu do 15000 znaků (cca do 10 stran textu).

Pro zpracování plného textu bude mít každý autor časový prostor do 30. 6. 2019.

Na základě kladného posouzení budou texty publikovány ve sborníku z konference.

Z příspěvků vybraných vědeckým výborem vznikne zároveň recenzovaná elektronická publikace s ambicí umístění v databázi Web of Science.

Poplatky

Typ poplatku⃰
Základní poplatek (pro nečleny, včetně společenského večera) 2 500,-
Základní poplatek (pro nečleny bez společenského večera)

 

2 200,-
Snížený poplatek pro členy ČPdS (včetně společenského večera) 2 200,-

 

*V případě neúčasti na konferenci se uhrazený poplatek nevrací.

Jednacím jazykem konference je: čeština, slovenština, angličtina