Plenární přednášky

prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc., doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, Ph.D.
Význam vysokoškolské pedagogiky v přípravě akademického pracovníka

doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D.
O České pedagogické společnosti a odborné práci vysokoškolských učitelů

prof. PhDr. Peter Gavora, CSc.
Koncepce školitelství doktorandů z pohledu školitele